ViVet AB

Välkommen till ViVet AB

Hästkremering på ett värdigt sätt

Välkommen till ViVet Veterinärtjänst AB

Mellansverige (Örebo, Kristinehamn, Ludvika, Eskilstuna, Motala och Mariestad som utgångspunkt.)

ViVet AB har ett av länsstyrelsen och Jordbruksverket godkänt krematorium för hästar.

Vi har tillstånd för transport av döda hästar.

Arne Mustonen är veterinär med kompetensbevis, både praktiskt och teoretiskt, för avlivning av bland annat häst på slakteri.

Vi har den utrustning som behövs för avlivning, transport och kremering av häst.

Vi har flexibla arbetstider (nästan jour).

Vår verksamhet består av

 • Avlivning och kremering av häst, nöt, får, hund, katt med flera djurslag.
 • Trotjänaravlivning.
 • Infångande och immobilisering av djur.
 • Utbildning i avlivning.
 • Utbildning av djurtransportörer i samarbete med trafikskolor som är medlemmar i STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund).
 • Hygienutbildningar för livsmedelsindustrin.
 • Konsult i frågor rörande avlivning och slakt.
 • Konsult i veterinära frågor.
 • Konsult i frågor om djurskydd.
 • Konsult i frågor angående animaliska biprodukter.

För att få bästa möjliga djurskydd, smittskydd och miljö ställs stora krav på kompetens.

Vi har kompetens och utrustning för att kunna utföra våra uppdrag enligt gällande djurskydds-, smittskydds- och miljöskyddslagstiftning. Naturligtvis har vi en godkänd anläggning för hantering och förbränning av djurkroppar.

Vi har dessutom veterinär kompetens.

Priser

För aktuella priser

Kontakta oss
Besök ViVet.nu

Om ViVet Veterinärtjänst AB

ViVet Veterinärtjänst AB har sitt ursprung i utbildning om djurskydd, avlivning, livsmedelshygien, animaliska biprodukter och djurtransporter. Under arbetet har vi märkt att det finns ett behov av en verksamhet som tar hand om våra djur när de inte längre kan vara kvar med oss. Respekten för djur och vad som finns kvar av dem efter döden är viktig. Kvarlevorna av djuren ska hanteras med samma respekt som de fått under sina liv. Det är också viktigt för oss att verksamheten ska följa gällande regler för att garantera en djurskyddsmässigt och smittskyddsmässigt säker hantering. För att uppnå detta har vi valt utrustning och personal med stor omsorg. Personalen för avlivning är veterinär med stor erfarenhet av djurhantering och avlivning. Utrustningen är vald för att djuren ska kunna hanteras separat på för djuret bästa sätt med minsta möjliga spridning av smittämnen.

I dag saknas i Sverige tillräckliga resurser för att kunna avliva, transportera och bli av med döda djur på ett sätt som kan accepteras av djurägare och myndigheter. Många vill eller kan inte få sina hästar slaktade till livsmedel. Svensk Lantbrukstjänsts hantering av hästarna är praktisk men uppfyller inte de krav på respekt för kvarlevorna som många djurägare ställer. Få företag i Sverige har idag utrustning och kompetens för att kunna avliva djuret helt enligt djurägarens önskemål, ta det med sig och hantera det enskilt med värdighet, för att i slutändan kunna ge tillbaka ofarlig aska till djurägaren.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda djurägarna en service som uppfyller ovan nämnda önskemål och krav från djurägare och myndigheter. ViVet AB ska hjälpa till med hanteringen av djuret från avlivning till aska med fokus på just detta djur och dess ägare. Samtidigt ska vi ha kompetens och utrustning för att kunna göra detta enligt gällande djurskydds-, smittskydds- och miljöskyddslagstiftning.

För kompetensen har vi en veterinär med lång praktisk och teoretisk erfarenhet av: djursjukdomar, djurhantering, transport, avlivning och hantering av animaliska biprodukter.

Vi har:

 • Kompetensbevis för avlivning vid slakt enligt förenklat förfarande efter tre års praktiskt arbete med avlivning på slakteri.
 • Kompetensbevis för avlivning vid slakt efter genomgången utbildning.
 • Godkänd utbildning i immobilisering med injektionsvapen.
 • Vapenlicens för samtliga vapenklasser.
 • Kompetensbevis för förare och skötare vid transport av djur.